فـی !

از جمله آیاتی که مرا خیلی مشغول ساخته همین آیه معروف «لَکُم فى رَسولِ اللّهِ اُسوَهٌ حَسَنَهٌ»

نشانه

وقتی می گوییم مسیر زندگی یعنی راهی که تنها یک بار می تواند پیموده شود

راز خاموشی

برخی حرفها مانند تصویر آن سوی پنجره بارانی است. تنها توزیع گنگی از نور را می توان دید.

قلم ساده و مغزدار

کتابهایش را به عنوان یک حبه قند میان مطالعات جدی توصیه میکنم برای کمی نوازش ذهنی

الف (۶): عبادت یعنی دوستداشتن

از آخرین الف نویسی (بخش پنجم) قریب به نه ماه گذشته است. یعنی از ۲ بهمن ماه […]

ما با شرف ها …

اگر زندگی را به همان دیالوگ های آفتابه لگنی تقلیل بدهی می شود «شرف»

عمر از نو

امروز ، نخستین روز از دوره جدید زندگی من است. البته تولدم خودم نیست اما تولد بهتر از من است. تولد امام رضا

بهر چه؟

هزاران انسان می آیند و میروند و بسیاری هیچگاه به درنگ در این پرسش نمیرسند!

ناگفت

و البته رفته رفته فهمیدم این قاعده روزگار است که یا نمی رسد، یا نمیفهمد

طعم بهشت

اینگونه نیست که طعم های بهشتی و دوزخی را نتوان در دنیا چشید. بلکه …