آرشيو دسته ‘او’

راز خاموشی

برخی حرفها مانند تصویر آن سوی پنجره بارانی است. تنها توزیع گنگی از نور را می توان دید.

ماه عسل

آن روز پای تلوزیون نشستم برای تماشای برنامه ماه عسل و البته تجربه ای خوشایند…

راه و رسم دلبری

ماههای اول دانشجویی، در مغازه ای کار میکردم. صنف سختی بود

مرغکـ ِ موحد

تا بحال ندیده ام مرغی دو سه روز بعد از تخم گذاری اش جیغ و فغان کند که چرا جوجه نشد؟

حاجت

مرا دوست بدار و دوست ِ دوستانت بدار و آنگونه بدار که دوست داری

علی… آن شب!

کوفه را خبر نکرده بودند که مراسم پر فیض شب احیا در مسجد کوفه…

نزاع معقول و محسوس

این قصه کوتاه؛ شرح جنگ بلند آدمیزاد است. دعوا بر سر این است که «محسوسات» …

تکمله

نوشتم که به بهانه آن، خلقت های سابق را ترمیم و تاکید و یا طرح اشکال کنم

راز رمضان

استناد ِ اشتداد به مقام واجب الوجود، خلاف توحید ذاتی است. لذا تفضیل رمضان بر غیررمضان..