آرشيو دسته ‘کتابخانه’

قلم ساده و مغزدار

کتابهایش را به عنوان یک حبه قند میان مطالعات جدی توصیه میکنم برای کمی نوازش ذهنی

فیه ما فیه

اگر یکی از این چند صد کتابی که در تاریخ ادبیات به زور حفظ می کردیم را به مهر یادمان میدادند

زندگی از نو

متولد۱۹۵۱ در شهر “كروز (creusot) “فرانسه است و هیچ وقت شهرش را ترک نکرده!

ناتور دشت

چند صفحه ای از کتاب را ورق زدم؛ نثر شکسته کتاب برایم تازگی داشت. خریدم…

پیرمرد و دریا

بیست و پنجم فروردین یکهزار و سیصد و نود از میدان ونک تهران خریداری گردید